Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Враца

Дата: 2018-12-28
Обект № 19009 ДГС Враца

Дата на провеждане: 2019-01-15

Описание:Документи
38192018281312_vraca.dobiv.19009.zip

ПубликацияДата
Протоколи на комисии 2019-01-15 13:07:00
Проведена процедура 2019-01-15 13:07:00
Договори 2019-01-15 13:08:00

<-- Обратно към процедури