Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Монтана

Дата: 2019-02-05
Обект № 19406 ДГС Монтана

Дата на провеждане: 2019-02-27

Описание:Документи
12172019050902_mont.19406.secshishte.rar

ПубликацияДата
Разяснения 2019-03-05 10:35:00
Договори 2019-03-11 11:00:00

<-- Обратно към процедури