Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Ботевград

Дата: 2017-03-30
Обект № 17404п

Дата на провеждане: 2017-04-19

Описание:Документи
19392017301503_botevgrad.prog.k.17404p.zip

ПубликацияДата
Протоколи на комисии 2017-04-24 10:15:00
Протоколи на комисии 2017-04-24 10:20:00
Договори 2017-05-11 11:35:00
Разяснения 2018-01-08 12:20:00

<-- Обратно към процедури