Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Ботевград

Дата: 2017-03-30
Обект № 17405п

Дата на провеждане: 2017-04-19

Описание:Документи
24412017301503_botevgrad.prog.k.17405p.zip

ПубликацияДата
Протоколи на комисии 2017-04-24 10:25:00
Протоколи на комисии 2017-04-24 10:30:00
Разяснения 2017-05-03 15:05:00

<-- Обратно към процедури