Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Никопол

Дата: 2019-02-18
Обект № 1910 ДГС Никопол

Дата на провеждане: 2019-03-11

Описание:Документи
26082019181302_nikopol.dobiv.1910.zip

ПубликацияДата
Протоколи на комисии 2019-03-14 08:39:00
Проведена процедура 2019-03-14 08:40:00
Договори 2019-03-26 14:41:00
Допълнителни споразумения 2019-07-09 14:35:00

<-- Обратно към процедури