Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Враца

Дата: 2019-03-25
Обект № 6 и 7 ДГС Враца

Дата на провеждане: 2019-04-16

Описание:

почвоподготовка, залесяване, ограждане


Документи
31502019251103_vraca.lkd.ob6 i 7.2019g.rar

ПубликацияДата
Протоколи на комисии 2019-04-17 14:20:00
Проведена процедура 2019-04-17 14:20:00
Договори 2019-05-10 10:50:00

<-- Обратно към процедури