Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Белоградчик

Дата: 2019-04-23
Обект № 19619 ДГС Белоградчик

Дата на провеждане: 2019-05-09

Описание:

обект 19619-сеч,извоз и товарене


Документи
24542019231604_belog.dobiv.19619.zip

ПубликацияДата
Разяснения 2019-05-02 09:15:00
Протоколи на комисии 2019-05-15 09:55:00
Проведена процедура 2019-05-15 09:55:00
Протоколи на комисии 2019-05-21 08:55:00
Договори 2019-05-29 08:55:00

<-- Обратно към процедури