Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Видин

Дата: 2019-05-02
Обект № 19719 ДГС Видин

Дата на провеждане: 2019-05-21

Описание:Документи
50432019021405_vidin.dobiv.19719.zip

ПубликацияДата
Проведена процедура 2019-05-22 13:55:00

<-- Обратно към процедури