Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Лесидрен

Дата: 2019-05-10
Обект № Продажба на недвижим имот

Дата на провеждане: 2019-06-12

Описание:

Обявление за продажба на недвижим имот - частна държавна собственост - Урегулиран поземлен имот с идентификатор 43325.146.587 по КККР на с. Лесидрен, ведно с 4 бр. сгради в териториалния обхват на ТП ДГС Лесидрен, дата на търга: 12.06.2019 г.


Документи
55422019101005_obqvlenie .nedvijim imot.lesidren.2019g..docx

ПубликацияДата

<-- Обратно към процедури