Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Лесидрен

Дата: 2019-05-17
Обект № 1908 ДГС Лесидрен

Дата на провеждане: 2019-06-04

Описание:Документи
31332019171405_lesidren.dobiv.1908.rar

ПубликацияДата
Протоколи на комисии 2019-06-07 10:09:00
Проведена процедура 2019-06-07 10:10:00
Договори 2019-06-24 13:35:00
Допълнителни споразумения 2019-09-20 08:42:00

<-- Обратно към процедури