Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Враца

Дата: 2019-05-20
Обект № 19017 ДГС Враца

Дата на провеждане: 2019-06-11

Описание:Документи
10162019201805_vraca.dobiv.19017.zip

ПубликацияДата
Протоколи на комисии 2019-06-12 13:50:00
Проведена процедура 2019-06-12 13:50:00
Протоколи на комисии 2019-06-18 13:40:00
Договори 2019-06-24 11:15:00

<-- Обратно към процедури