Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Ловеч

Дата: 2019-06-06
Обект № 1915 ДГС Ловеч

Дата на провеждане: 2019-06-25

Описание:Документи
52102019061306_lovech.prog.k.1915.zip

ПубликацияДата
Проведена процедура 2019-06-25 16:40:00
Протоколи на комисии 2019-06-25 16:40:00
Протоколи на комисии 2019-07-01 16:00:00
Договори 2019-07-04 10:00:00
Допълнителни споразумения 2019-08-28 08:20:00

<-- Обратно към процедури