Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Троян

Дата: 2019-07-11
Обект № 1927 ДГС Троян

Дата на провеждане: 2019-07-29

Описание:Документи
47562019111307_troyan.secshishte.1927.zip

ПубликацияДата
Протоколи на комисии 2019-07-31 15:46:00
Проведена процедура 2019-07-31 15:48:00
Протоколи на комисии 2019-08-21 17:05:00
Договори 2019-08-28 15:00:00
Допълнителни споразумения 2019-12-30 08:30:00

<-- Обратно към процедури