Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ

Дата: 2019-08-05
Обект № 2019-2П Д

Дата на провеждане: 2019-09-11

Описание:

Продажба на добита технологична дървесина, натоварена на превозно средство в об.№ 2019-2 П Д, СЗДП - дългосрочен за срок от 10 г., дата на провеждане 11.09.2019 г.


Документи
05432019051108_szdp.natobvarena na tir.20192PD.zip

ПубликацияДата
Протоколи на комисии 2019-09-12 11:20:00
Разяснения 2019-09-12 15:05:00
Протоколи на комисии 2019-09-24 16:30:00
Договори 2019-09-26 14:05:00

<-- Обратно към процедури