Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ

Дата: 2019-08-05
Обект № ДГС"Мездра" - Магазин

Дата на провеждане: 2019-09-05

Описание:

СЗДП обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот - публична държавна собственост - обект "Магазин", в административната сграда на ТП ДГС Мездра, дата на провеждане: 05.09.2019 г.


Документи
20132019051108_dgs.mezdra.magazin.2019g..doc

ПубликацияДата

<-- Обратно към процедури