Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Видин

Дата: 2019-08-15
Обект № 19722 ДГС Видин

Дата на провеждане: 2019-09-03

Описание:Документи
56432019150908_vidin.secshishte.19722.zip

ПубликацияДата
Проведена процедура 2019-09-03 15:05:00

<-- Обратно към процедури