Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДЛС Витиня

Дата: 2019-08-26
Обект № п19223-п19230 ДЛС Витиня

Дата на провеждане: 2019-09-19

Описание:
Товарене, транспортиране и разтоварване на прогнозни количества дървесина
добита на територията на ТП ДЛС Витиня-Открит конкурс
Дата на провеждане  12.09.2019 г. 

Документи
57342019261408_vitinq.prog.k.p19223-p19230.rar

ПубликацияДата
Протоколи на комисии 2019-09-13 10:35:00
Прекратена процедура 2019-09-16 11:30:00
Проведена процедура 2019-09-16 10:35:00
Протоколи на комисии 2019-09-24 14:30:00
Договори 2019-09-30 15:35:00

<-- Обратно към процедури