Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:



Процедури

Стопанство: ДГС Белоградчик

Дата: 2019-10-07
Обект № 19631 ДГС Белоградчик

Дата на провеждане: 2019-10-24

Описание:



Документи
11302019071410_belog.prog.k.19631.zip

ПубликацияДата
Прекратена процедура 2019-10-31 11:55:00

<-- Обратно към процедури