Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Берковица

Дата: 2019-10-17
Обект № Ски писта ДГС Берковица

Дата на провеждане: 2019-11-21

Описание:

Отдаване под наем за срок от 5 г. на поземлен имот в урбанизирана територия - частна държавна собственост, НТП: ски писта в гр.Берковица, в териториалния обхват на ДГС Берковица, дата на търга: 21.11.2019 г.; повторен търг - на 09.12.2019 г.


Документи
08522019171110_berk.ski.pista.dr.deinosti.doc

ПубликацияДата
Разяснения 2019-12-23 15:30:00

<-- Обратно към процедури