Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДЛС Витиня

Дата: 2019-10-29
Обект № 19536c ДЛС Витиня

Дата на провеждане: 2019-11-04

Описание:

ТП ДЛС „ВИТИНЯ“ уведомява всички търговци за допълнително инвентаризирани количества пострадала дървесина от биотични (корояди) фактори, които ще бъдат предложени за сключване на договори за добив по реда на чл. 27, ал. 1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (Наредбата) в размер на  10 куб. м.

            Сключването на договори ще започне в 10:00 часа на 05.11.2019г., при постъпили заявления от страна на търговци в срок до 16:00 часа на 04.11.2019 г.


Документи
21522019291310_vitinq.dobiv.19536c.zip

ПубликацияДата
Протоколи на комисии 2019-11-12 12:30:00
Договори 2019-11-13 11:00:00

<-- Обратно към процедури