Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:



Процедури

Стопанство: ДГС Лесидрен

Дата: 2019-11-05
Обект № 1922 ДГС Лесидрен

Дата на провеждане: 2019-11-22

Описание:

/сеч и извоз до временен склад, товарене, подвоз, претоварване на ТИР /, обект, количество и място на извършване на дейността, както следва:  обект№ 1922:


Документи
56052019051511_lesidren.dobiv.1922.zip

ПубликацияДата
Протоколи на комисии 2019-11-25 15:40:00
Проведена процедура 2019-11-25 15:41:00
Договори 2019-11-25 15:41:00

<-- Обратно към процедури