Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Мездра

Дата: 2017-04-19
Обект № 171020 местни търговци

Дата на провеждане: 2017-05-10

Описание:Документи
46392017191504_mezdra.prog.k.171020.m-ci.zip

ПубликацияДата
Проведена процедура 2017-05-11 09:10:00
Протоколи на комисии 2017-05-11 09:10:00
Договори 2017-05-19 11:40:00

<-- Обратно към процедури