Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Годеч

Дата: 2019-12-20
Обект № 2005 Годеч

Дата на провеждане: 2020-01-09

Описание:Документи
28472019201112_godech.dobiv.2005.rar

ПубликацияДата
Протоколи на комисии 2020-01-10 15:40:00
Проведена процедура 2020-01-13 15:45:00
Протоколи на комисии 2020-01-16 14:10:00
Договори 2020-01-16 14:15:00
Допълнителни споразумения 2020-02-04 09:00:00
Допълнителни споразумения 2020-12-31 10:05:00
Допълнителни споразумения 2020-10-30 13:05:00

<-- Обратно към процедури