Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Годеч

Дата: 2019-12-20
Обект № 2011 Годеч

Дата на провеждане: 2020-01-09

Описание:Документи
36072019201112_godech.dobiv.2011.rar

ПубликацияДата
Проведена процедура 2020-01-10 16:50:00
Протоколи на комисии 2020-01-10 16:45:00
Протоколи на комисии 2020-01-17 09:45:00
Договори 2020-01-22 16:20:00

<-- Обратно към процедури