Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Мездра

Дата: 2019-12-23
Обект № 201008 ДГС Мездра

Дата на провеждане: 2020-01-14

Описание:Документи
56012019231012_mezdra.secshishte.201008.zip

ПубликацияДата
Проведена процедура 2020-01-14 16:20:00
Протоколи на комисии 2020-01-14 16:20:00
Протоколи на комисии 2020-01-16 11:20:00
Договори 2020-01-16 11:25:00
Допълнителни споразумения 2020-01-30 10:55:00

<-- Обратно към процедури