Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Ловеч

Дата: 2020-01-02
Обект № 2003-1 ДГС Ловеч

Дата на провеждане: 2020-01-21

Описание:Документи
39242020021101_lovech.secshishte.2003-1.zip

ПубликацияДата
Проведена процедура 2020-01-21 17:00:00
Протоколи на комисии 2020-01-21 17:00:00
Договори 2020-01-29 16:45:00
Протоколи на комисии 2020-01-28 16:30:00
Допълнителни споразумения 2020-06-25 15:45:00

<-- Обратно към процедури