Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Ботевград

Дата: 2020-01-08
Обект № 20219п1 ДГС Ботевград

Дата на провеждане: 2020-01-23

Описание:Документи
41372020081001_botevgrad.prog.k.20219p1.rar

ПубликацияДата
Протоколи на комисии 2020-02-10 14:55:00
Разяснения 2020-02-10 15:01:00
Договори 2020-02-17 09:51:00

<-- Обратно към процедури