Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Враца

Дата: 2020-01-20
Обект № 2004 ДГС Враца

Дата на провеждане: 2020-01-23

Описание:

Добив по чл.27,ал.2 от Наредбата за възлагане (без процедура), поради прекратен по вина на изпълнителя добив на дървесина за същия обект.
Документи
51572020201301_vraca.dobiv.2004.ch.27,al1.pdf

ПубликацияДата
Договори 2020-01-23 08:55:00

<-- Обратно към процедури