Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Миджур

Дата: 2020-03-05
Обект № 20827 ДГС Миджур

Дата на провеждане: 2020-03-24

Описание:Документи
50192020051403_midjur.secshishte.20827.zip

ПубликацияДата
Протоколи на комисии 2020-03-25 10:20:00
Проведена процедура 2020-03-25 10:25:00
Договори 2020-04-23 14:25:00
Протоколи на комисии 2020-04-23 14:10:00

<-- Обратно към процедури