Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Белоградчик

Дата: 2020-03-09
Обект № 20613 ДГС Белоградчик

Дата на провеждане: 2020-03-25

Описание:Документи
29592020090903_belog.dobiv.20613.zip

ПубликацияДата
Проведена процедура 2020-03-26 15:40:00
Протоколи на комисии 2020-03-26 15:45:00
Договори 2020-04-07 15:05:00

<-- Обратно към процедури