Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Троян

Дата: 2020-04-16
Обект № 2015 ДГС Троян

Дата на провеждане: 2020-05-07

Описание:Документи
31412020161304_troyan.secshishte.2015.zip

ПубликацияДата
Протоколи на комисии 2020-05-08 15:08:00
Проведена процедура 2020-05-08 15:09:00
Протоколи на комисии 2020-05-14 15:01:00
Договори 2020-05-19 16:25:00
Допълнителни споразумения 2020-07-06 14:53:00
Допълнителни споразумения 2020-08-05 14:51:00
Допълнителни споразумения 2021-01-06 15:18:00

<-- Обратно към процедури