Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Троян

Дата: 2020-04-16
Обект № 2018 ДГС Троян

Дата на провеждане: 2020-05-07

Описание:Документи
36512020161304_troyan.dobiv.2018.zip

ПубликацияДата
Протоколи на комисии 2020-05-08 15:59:00
Проведена процедура 2020-05-08 16:00:00
Протоколи на комисии 2020-05-14 14:50:00
Договори 2020-05-19 15:56:00
Допълнителни споразумения 2020-06-11 15:40:00
Допълнителни споразумения 2020-07-06 10:38:00

<-- Обратно към процедури