Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Белоградчик

Дата: 2020-06-09
Обект № Горски дом, с.Раяновци

Дата на провеждане: 2020-07-14

Описание:

Отдаване под наем за срок от 5 г. на недвижим имот - частна държавна собственост - Горски дом, с. Раяновци, ДГС Белоградчик, дата на търга: 14.07.2020 г.


Документи
08512020090906_belog.dom.raqnovci.2020g..doc

ПубликацияДата

<-- Обратно към процедури