Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Белоградчик

Дата: 2020-06-18
Обект № УПИ със сгради, ДГС Белоградчик

Дата на провеждане: 2020-07-21

Описание:

Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване за срок от 5 г. на недвижим имот - част от УПИ със сгради, ДГС Белоградчик, дата на търга: 21.07.2020 г.


Документи
33562020180906_belog.naem.sgradi.2020g..doc

ПубликацияДата
Проведена процедура 2020-08-17 11:15:00

<-- Обратно към процедури