Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Белоградчик

Дата: 2020-06-30
Обект № 20617 ДГС Белоградчик

Дата на провеждане: 2020-07-17

Описание:Документи
33352020300906_belog.secshishte.20617.zip

ПубликацияДата
Протоколи на комисии 2020-07-21 11:45:00
Проведена процедура 2020-07-21 11:45:00
Договори 2020-09-21 10:50:00

<-- Обратно към процедури