Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Чипровци

Дата: 2020-06-30
Обект № 20527 ДГС Чипровци

Дата на провеждане: 2020-07-15

Описание:Документи
26302020301406_chip.secshishte.20527.zip

ПубликацияДата
Проведена процедура 2020-07-17 08:50:00
Протоколи на комисии 2020-07-24 08:55:00
Договори 2020-08-10 11:10:00
Допълнителни споразумения 2021-02-05 09:05:00

<-- Обратно към процедури