Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Мездра

Дата: 2020-08-03
Обект № 201028 ДГС Мездра

Дата на провеждане: 2020-08-20

Описание:Документи
52522020030908_mezdra.dobiv.201028.zip

ПубликацияДата
Протоколи на комисии 2020-08-25 10:20:00
Протоколи на комисии 2020-08-25 10:25:00
Проведена процедура 2020-08-25 10:30:00
Договори 2020-08-25 10:35:00
Допълнителни споразумения 2021-01-05 08:30:00

<-- Обратно към процедури