Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Лом

Дата: 2020-08-07
Обект № 22305 ДГС Лом

Дата на провеждане: 2020-08-25

Описание:Документи
36312020191308_lom.secshishte.22305.zip

ПубликацияДата
Протоколи на комисии 2020-08-25 13:39:00
Прекратена процедура 2020-08-25 13:42:00

<-- Обратно към процедури