Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:



Процедури

Стопанство: ДГС Ловеч

Дата: 2020-08-21
Обект № 2028 ДГС Ловеч

Дата на провеждане: 2020-09-09

Описание:



Документи
47072020211808_lovech.secshishte.2028.rar

ПубликацияДата
Проведена процедура 2020-09-09 15:20:00
Протоколи на комисии 2020-09-14 09:30:00
Договори 2020-09-15 16:00:00
Допълнителни споразумения 2020-11-30 16:30:00

<-- Обратно към процедури