Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Ловеч

Дата: 2020-11-09
Обект № 2102 ДГС Ловеч

Дата на провеждане: 2020-11-24

Описание:Документи
42352020091411_lovech.secshishte.2102.rar

ПубликацияДата
Проведена процедура 2020-11-24 16:40:00
Протоколи на комисии 2020-11-24 16:45:00
Протоколи на комисии 2020-12-01 15:05:00
Договори 2020-12-08 14:35:00
Допълнителни споразумения 2021-04-28 16:55:00

<-- Обратно към процедури