Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Миджур

Дата: 2020-12-18
Обект № 21804 ДГС Миджур

Дата на провеждане: 2021-01-15

Описание:Документи
54412020181412_midjur.secshishte.21804.zip

ПубликацияДата
Прекратена процедура 2021-01-18 15:40:00

<-- Обратно към процедури