Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Ботевград

Дата: 2017-06-01
Обект № 17837 ДГС Ботевград

Дата на провеждане: 2017-06-20

Описание:Документи
59022017010906_botevgrad.secshishte.17837.zip

ПубликацияДата
Разяснения 2017-06-23 10:45:00
Протоколи на комисии 2017-06-23 10:45:00
Проведена процедура 2018-06-28 14:39:00

<-- Обратно към процедури