Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Лом

Дата: 2017-06-01
Обект № 4 ДГС Лом отглеждане , кастрене, изораване

Дата на провеждане: 2017-06-23

Описание:Документи
11242017011006_lom.lkm.ob.4.2017g..zip

ПубликацияДата
Разяснения 2017-06-27 11:00:00
Договори 2017-06-27 11:00:00
Протоколи на комисии 2017-06-27 11:00:00
Договори 2019-02-27 11:00:00

<-- Обратно към процедури