Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Мездра

Дата: 2022-01-24
Обект № 221014 ДГС Мездра

Дата на провеждане: 2022-02-11

Описание:Документи
23402022241501_mezdra.secshishte.221014.zip

ПубликацияДата
Проведена процедура 2022-02-13 13:35:00
Протоколи на комисии 2022-02-13 13:35:00
Протоколи на комисии 2022-02-14 13:40:00
Договори 2022-02-16 13:40:00

<-- Обратно към процедури