Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Ботевград

Дата: 2017-08-16
Обект № 171042п ДГС Ботевград

Дата на провеждане: 2017-09-05

Описание:Документи
04262017281108_botevgrad.prog.k.171042p.zip

ПубликацияДата
Протоколи на комисии 2017-09-08 08:55:00
Разяснения 2017-09-08 08:55:00
Договори 2017-09-18 14:20:00

<-- Обратно към процедури