Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Годеч

Дата: 2017-10-17
Обект № 1732ст ДГС Годеч

Дата на провеждане: 2017-11-07

Описание:Документи
49112017171110_godech.secshishte.1732st.zip

ПубликацияДата
Протоколи на комисии 2017-11-08 08:40:00
Проведена процедура 2017-11-08 08:45:00
Договори 2017-11-24 09:40:00
Допълнителни споразумения 2018-01-09 11:05:00

<-- Обратно към процедури