Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Лом

Дата: 2017-10-18
Обект № 5, 6, 7 ДГС Лом

Дата на провеждане: 2017-10-18

Описание:

Пълна почво почвоподготовка в обекти 5 и 6 и залесяване в обект 7


Документи
56592017181610_lom.lkd.ob.5,6,7.zip

ПубликацияДата

<-- Обратно към процедури