Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Лесидрен

Дата: 2017-10-24
Обект № 1730 ДГС Лесидрен

Дата на провеждане: 2017-11-10

Описание:

Добив, подвоз, претоварване.


Документи
00232017241510_lesidren.dobiv.1730.zip

ПубликацияДата
Протоколи на комисии 2017-11-13 11:24:00
Прекратена процедура 2017-11-13 11:24:00
Допълнителни споразумения 2018-01-10 16:30:00

<-- Обратно към процедури