Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Лесидрен

Дата: 2017-11-20
Обект № 1727 ДГС ЛЕСИДРЕН

Дата на провеждане: 2017-12-08

Описание:

Добив и товарене


Документи
50122017200911_lesidren.dobiv.tovar.1727.zip

ПубликацияДата
Протоколи на комисии 2017-12-11 16:00:00
Проведена процедура 2017-12-11 16:01:00
Договори 2017-12-14 15:39:00

<-- Обратно към процедури