Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Никопол

Дата: 2017-11-20
Обект № 1804 ДГС Никопол

Дата на провеждане: 2017-12-07

Описание:Документи
54192017201511_nikopol.dobiv.1804.zip
27132017241111_1804.rar

ПубликацияДата
Протоколи на комисии 2017-12-11 15:14:00
Проведена процедура 2017-12-11 15:14:00
Договори 2017-12-15 14:39:00
Допълнителни споразумения 2018-05-30 11:55:00
Допълнителни споразумения 2018-08-03 10:41:00

<-- Обратно към процедури